Wellness Program Events

  
 

See the source image

 

Sun.

Mon.

Tue.

Wed.

Thu.

Fri.

Sat.

  1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

Winter Warm Up Activity Begins

       

     

 

7 8 9 10 11 12 13

 

 

 

 

Sign-Up Begins For Pumpkin Carving Contest

Wellness Committee Meeting
12:15-1:15
Wellness Planning Forum
Bellingham
9-12
    5K Poker Run/Walk
14 15 16 17 18 19

20

 

 

 

 

Pumpkins Available for Carving Contest

   

 

   
21 22 23 24 25 26 27

 

 

 

 

 

Pumpkin Carving Contest Judging Begins

Pumpkin Judging

Pumpkin Judging

Pumkin Carving Contest Judging Ends

 
28 29 30 31      
   

Winter Warm Up Activity Ends

Halloween

Image result for halloween pumpkin cat and bat cute

     
             

 

 

 

 

           

 

                                          

 
close (X)